Dec 07

uDaliso Ndlovu usitshela ngokubaluleka kwembuzi kusiko lama Zulu

by in Amasiko & Amagugu

uDaliso Ndlovu ukhuluma ngokubaluleka kwembuzi kwisiko lwesiZulu  (in English)

Zulu summary: Kwamasiko esiZulu, imbuzi enye yezilwane esetshenziswayo  ukuxhumana namadlozi. Iyahlonyishwa futhi ibalulekile imbuzi mekenziwa imisebenzi yesiZulu.

This post is also available in: English

Tags: , , , ,

Leave a Reply

CAPTCHA *