Dec 05

uDlalisana Khambule uchaza ngokulapha kwendabuko nenkolo yobuKrestu

by in Amasiko & Amagugu


uJohnson Dlalisana Khambule, Inyanga futhi uyisangoma uchazela uXolani Magwaza ngobudlelwano phakathi kokulapha kwendabuko nenkolo yobuKrestu

This post is also available in: English

Tags: , , , ,

Leave a Reply

CAPTCHA *