Dec 11

Amasiko & Amagugu

by in Amasiko & Amagugu

iNanda iyingxenye yamasipala weTheku kungamakhilomitha angamashumi amabili nanhlanu (25) ukusuka edolobheni eThekwini, kodwa ngenxa yesimo sayo sokubanobukhaya, uthola ukuthi amasiko amaningi esiZulu asenziwa khona. Kulendawo kusekhona abanolwazi ngamasiko esintu, izinkolelo, nemikhuba okuningi kwako kungaheha izivakashi. Yize kunjalo akuwona wodwa amasiko esiZulu akhona kulendawo. eNanda ihlale njalo iyindawo lapho ungathola khona amasiko ezinhlanga ezehlukene futhi amanye awo asexubene; lendawo yehluke ngokuthi yakheka ngendlela yokuthi kubekhona ukulumbana kwamasiko ehlukene.

This post is also available in: English

Leave a Reply

CAPTCHA *