Dec 06

Abafundi base-Ohlange High School bethula izinkondlo zabo

by in Amasiko & Amagugu

U-Ntokozo Jali umfundi wase- Ohlange High School wethula inkondlo yakhe ethi-“The good feeling of being a Zebra”
“Umuzwa omuhle wokuba yi’Dube’”

Noma lalela lapha:

U-Ntokozo Jali umfundi wase-Ohlange High School wethula inkondlo yakhe enesihloko esithi:  “The legend in us”
“Iqhawe Elikithi”

Noma lalela lapha:

U-Ntokozo Jali  ongumfundi e-Ohlange High School wethula inkondlo yakhe nesihloko esithi:  “It’s up to me to make it happen”
“Kuhumina okwenza kwenzeke”

Noma lalela lapha:

U-Cynthia Mthembu ongumfundi e-Ohlange High School wethula inkondlo yakhe enesihloko esithi: “I’m just a nobody”

Noma lalela lapha: Cynthia Mthembu poem

U-Ntokozo Jali, umfundi wase- Ohlange High School wethula inkondlo yakhe enesihloko esithi: “The definition of an African”

Noma, lalela lapha:

This post is also available in: English

Tags: , , ,

Leave a Reply

CAPTCHA *