Nov 29

uSbongiseni Dladla

by in Ezokuvakasha

USbo ‘Obama’ Dladla waseNanda uqeqeshiwe njenge Tour Guide ye Literary Tourism

Lalela isiqopha mazwi: Sbo Dladla

Isiqeshana: Inanda indawo ebalulekile kumlando, eNanda kukhona amaqhawe ongafunda ngawo. USbo Dladla ungomunye abangakusiza ufunde ngomlando wase Nanda nabalobi bomlando.I-Literary Tourism umkhakha wezokuvakasha ophathelene nabalobi bomlando obalulekile, lomkhakha ubheka ukuthi labalobi babegqugquzelwa yini ngeskhathi behlanganisa umlando, indlela ababeyihamaba. E-Nanda abaphathelene nalomkhakha kubalwa oJohn Dube no Mahatma Gandhi, izindawo ezibalulekile kwi-literary tourism, izindawo ezinjengo Ohlange Institute, Phoenix Settlement kanye nezinye.

U-Sbo Dladla uchazela umphakathi ngendawo yase Nanda nomkhakha we-Literary Tourism, ekwiyinxenye ebalulekile yomkhakha wezokuvasha endaweni yase Nanda. Ifundisana ngendawo yaseNanda, abaholi ababamba iqhaza kulendawo, ekuthuthukiseni umphakathi nokugqugquzela ukuzimela.

This post is also available in: English

Tags: ,

Leave a Reply

CAPTCHA *