Nov 30

Uhambo lwase Nanda Seminary olwamukelwe uScott Couper

by in Umlando & Nesikukhumbulayo

uScott Couper ugada uhambo eNanda Seminary (in English)

Zulu summary: Inanda Seminary isikole sabamantombazane, lesiskole sitholakala eNanda endaweni yase maChobeni. Sibambe iqhaza elikhulu ukuthuthukisa imfundo yabesifazane abamnyama phamabili namanje sisaqhubeka ngokwakha abaholi besisfazane.

Uma ufuna ulwazi oluphelele ngabantu abathile, izindawo noma izinhlangano ezibhalwe zaqhakambiswa kulesiqephu cofa enye yalama links angezansi:

Ulwazi ngo  Rev. Scott Couper

American Board for Missions

The Great Trek – South african History Online

Adams College – Official website

Bantu Education

The Ohlange Institute  

Congregational Churches – Wikipedia

John L. Dube – South African History Online

Pixley Ka Seme – South African History Online

Albert Luthuli – South African History Online

Mary Kelly Edwards

This post is also available in: English

Leave a Reply

CAPTCHA *