Nov 30

uThami Mdlalose – weMadlula Travel & Tours

by in Ezokuvakasha

Thami Mdlalose uchaza ukuthi wabakanjani umhleli wezokuvakasha

Lalela isiqopha mazwi: Thami Mdlalose

Isiqeshana: Umkhakha wezokuvakasha, umkhakha onganakekile kodwa umkhakha okhulayo kulelizwe. Inanda indawo enhle yokuvakasha uma ufuna umlando, amasiko nezepolitiki. UThami Mdlalose okuwo lomkhakha uchaza kabanzi, ngongakufunda ngalomkhakha.

uThami Mdlalose owakhona eNanda, wabona amathuba omsebenzi emancane, njengomuntu othanda ezokuvakasha wathola usizo ukufunda ngomkhakha wezokuvasha, nokuqala ibhizinisi kulomkhakha, ukuliphatha nakho konke odinga ukukwazi kumkhakha wezokuvakasha. Lolu sizo walithola kwi KZN Tourism ( ababhekelela ezokuvakasha kwindawo yonke yaKwaZulu-Natali) kanye nakwi Durban Tourism (ababhekelela ezokasha ngaphansi komasipala weTheku).

This post is also available in: English

Tags: ,

Leave a Reply

CAPTCHA *