Nov 08

uMandla Nxumalo – Ohlange

by in Ezokuvakasha, Umlando & Nesikukhumbulayo

Ogada indawo, uMandla Nxumalo ukhuluma ngoJ.Dube, Ohlange ne Inanda Heritage Route

Isiqeshana: uJohn L Dube uhlonipheke kakhulu njengomunye ababamba iqhaza kumzabalazo futhi njengomunye owamakholwa ase Nanda. Ohlange, indawo eyakhiwa nguye, ibalulekile njengeskole futhi njengendawo ongafunda kuyo umlando wase Nanda namakholwa. Lendawo iyafundisa ngemisebenzi emihle ka John L Dube, inikeza umphakathi izinto abangaziqhenya ngazo futhi ifundisa ngokubaluleka kwemfundo ekwakheni isiszwe.

This post is also available in: English

Leave a Reply

CAPTCHA *