Oct 12

Umuzi ka AWG Champion

by in Umlando & Nesikukhumbulayo

U-Allis Wessels George (A.W.G) Champion (1893-1975) wayengumhwebi, esebenza ngombangazwe, angumholi weningi aphinde abe ngusomabhizinisi owayenepulazi eNanda. Isibongo sakhe sangempela kwakuwuMhlongo. Njengoba wayekhulumela ukulingana ngokobuzwe, wakhethwa ukuba amele umkhandlu omelayo iNative  Representative Council (NRC) ngo 1942 kamuva waba uhulumeni ngokujwayelekile we ANC (1945-47), ngaphandle kokuba matasatasa kwavuleka izikhala eziningi kwezinye izinhlangano zepolitiki.

Ukuthola kabanzi ngo-AWG Champion noma ngezinhlangano ezibhalwe kulesiqephu cofa enye yalama links angezansi:

AWG Champion – Ulwazi Programme

AWG Champion – South African History Online

The Native Representative Council – South African History Online

This post is also available in: English

Leave a Reply

CAPTCHA *