Oct 12

iSizimisele Development Trust

by in Ezokuvakasha, Umphakathi

Igama elithi Sizimisele liqondo ukuthi ‘sizimisele ukusebenzela umphakathi’. Lenhlangano yasungulwa uMaggie Dhladhla ngama 1980s bese yaqhubeka ngokukhula. Namhlanje iyinkulisa, inakekela ngokwezempilo futhi iyindawo lapho abantu bahlangana khona benze imisebenzi yezandla, enjengo baskidi besiZulu, ubuhlali, nezinto ezikroshiwe nezinto ezenzinto ezenziwo ngoplastiki.

uMaggie Dhladhla ukhuluma ngesikhwama kanye nomsebenzi owenziwa yiSizimisele Development Trust

 

Lalela isiqopha mazwi:

 Ukuthola kabanzi ngo-Sizimisile Development Trust cofa : Sizimisile Trust Official Website

This post is also available in: English

Leave a Reply

CAPTCHA *