March 11, 2015

I-Woza eNanda urban trail yahlanzekwa zingu 15 kuLwezi ka-2014

Ukulungiselela ukuhamba kwezikhulu ze-Woza eNanda urban trail, ikhampeyini yokuhlanza yahlelwa ngezi-15 kuLwezi ku-2014. IDurban Green Corridor (DGC) ihlangene ne-Arise & Shine ne Junior Classic F.C. ingxenye yendawo yonke ye-Trial phakathi ko-Ohlange ne Phoenix Settlement yatholwa yilo mphakathi, uqhutshwa ukuhlanzeka. IJunior Classic F.C yayimelwe ngabadlali aba-22 nokhoshi aba-2, uZamokuhle Mnqayi noThubelihle Mnqayi. I-Arise & Shine yayimelwe […]

March 11, 2015

IWoza eNandaUrban Trail- ukulawula uhambo lwezikhulu

Muva komhlangano wokugcina wekomiti elikhulu wonyaka, ukulawulwa kohambo lwezikhulu ezibalulekile zephrojekthi ye-urban trail yahlelwa nge-8 kuZibandlela ku-2014. Ukufaka abahlanganyeli, kwakungothisha bezikole eziseduze, amalunga eSAPS, umphakathi oseduze, i-INK ezokuvakasha ne-Durban Green Corridor. UGary Cullen wamukela futhi wachazela nezikhulu. Abahlanganyeli bona babehlukaniswa ngamaqembu amabili, elokuqala lalilawulwa uMlungisi Mthembu, elinye uThabo Zulu esizwa uSanele Mvuyane. Ngokuqhubeka, izincazelo zanikwa […]

January 20, 2015

Joyce Themba Mthembu – izinkumbulo ngeNanda

Ingxoxo phakathi kuka Sanele Mthethwa and Joyce Themba Mthembu ohlala eNanda endaweni ebizwa ngokuthi kwaBhambayi. (usuku 24-09-2014)     Sanele Mthethwa: Njengoba besengichazile ukuthi igama ngu Sanele waka Mthethwa, ngifunda enyuvesi yakwazulu Natal, ngicela ukuphinde ukungitshele igama lakho Joyce Mthembu: Igama ngingu Joyce Themba Mthembu S.M: Uthe ngokufika nifike ngo 1976, ngicela ukubuza ukuthi nafikela […]

January 20, 2015

Kay Mzizi- inyanga yesintu oHlange

Ukufiqwa kwenholokhono no Mnumzane Kay Mzizi ngomhlaka 03 kuMandulo 2014 eNanda, oHlange. Umhlolikhono nokufiqwa: Zandile Mazibuko Ubaba umMzizi ungumlaphi waseNanda, osebenza ngezinto njengamanzi nezihlahla ngokusiza abantu nezimo zabo ezihlukahlukene. Noma ukugula noma into angakwazi ukuchazeka kubantu futhi nakuwe futhi ayisakwazi ukubekezeleka empilweni wena angakwazi ukuk’siza. Waqala lomsebenzi wakhe lapho avela khona eEastern Cape ngo1979 lapho […]

November 25, 2014

translate: Thandazile Mkhize – izinkumbulo ngeNanda

Ingxoxo phakathi kwa Noluthando Ndwandwa no Thandazile Mkhize Onyaken 2014 enyangeni Ka MfumFu Brief introduction: Igama lami uNolthando Ndwandwa .Ngisuka e Ukzn   Howard College, Ngize lapha ngomsebenzi weskole ukuwenza ucwaningo olunzulu nge Nanda Nomlando wawo.Umphathi wam igama Lakhe u Profesor S Marschall.   Noluthando:Igama nesbongo ungubani? Answer: Igama lam u ThandazileMkhize Question: Uzalwe Ngamuphunyaka? Question: […]

November 19, 2014

I-interview yenziwa uMbuyiseni Simon Mnqayi nge Thembalethu isikole samabanga aphansi kanye noMshayazafe

Ingxoxo ngomlando waseNanda kwaMshayazafe phakathi kwaAndile Mkwanazi no Mnumzane Mbuyiseni Simon Mnqayi mhla zingama24 kuMandulo kowezi 2014 Andile Mkhwanazi Izinkumbuli zase Nanda: Mbuyiseni Simon Mnqayi Umlando Omfishane ngoMbuyiseni Simon Mnqayi UMnumzane Mbuyiseni Simon Mnqayi ohlala eNanda wazalelwa endaweni yaKwaMaphumulo akazalelwanga esbhedlela wazalwa mhla zingama 21 kuMbasa 1961. Babeyisikhombisa kowabo yena engowesithupha behlala esgodini saKwaMzulwini wafunda […]

November 19, 2014

Inkhulumo emkhatsini wa Khayelihle Mnqayi

Inkhulumo emkhatsini wa Khayelihle Mnqayi na Tebenguni Nxumalo 06 Mfumfu 2014, Inanda   Tebenguni: Ungangitjela kabanti ngawe? Khayelihle: ligama lami ngingu Khayelihle Mnqayi, ngatalelwa Kwamaphumulo, ngakhulela khona, emabanga laphansi ngiwentele e Mbitane primary, ngasuka lapho ngaya eQopho high school lapho ngentele khona mabanga lasetulu. Ngitsite nangisuka lapho ngaya e Ohlange lapho ngente khona matikuletjeni. Tebenguni: […]