Jan 30

Ekuphakameni no Shembe

by in Culture & Heritage, History & Memories

Ekuphakamenikwasetha umProphet Isaiah Shembe umsunguli we Nazareth Baptist noma isonto lakwaShembe, okuyilona elikhulu nelizimele e-Afrika ngo 1911. UShembe wathenga indawo eNanda yesonto lakhe wayibiza ngokuthi kusekuPhakameni (indawo yokuqhuba ukholo). UShembe washona ngo 1935, wafinhlwa ekuPhakameni futhi ithuna lakhe lithatheka njengeshini. Imikhosi eminingi yenzelwa khona ngo Masingane, uMbaso, uNtulikazi kanye noMandulo minyaka yonke.

 

RELATED LINKS

Isaiah Shembe

History of Prophet Isaiah Shembe

 

 

 

This post is also available in: Zulu

Tags: , , ,

2 Responses to “Ekuphakameni no Shembe”

  1. From smilo:

    gyakthanda ukholwa washembe koda kukhona lapho egfuna ukcaciseleka khona ngumuntu onamaphupho

    Posted on March 26, 2014 at 12:12 pm #
  2. From moses:

    Kea dumela gore Mothomi wa kereke ye ebile motho a romilwego ke Modimo KA nnete Bhombhela amen

    Posted on September 15, 2014 at 6:25 pm #

Leave a Reply

CAPTCHA *